Trygderefusjon for kjeveortopedisk behandling

HELFO – Helseøkonomiforvaltningen (Folketrygden) gir refusjon etter offentlige takster fastsatt av Helse- og omsorgs-departementet. Disse takstene danner grunnlaget for beregning av trygderefusjon. De fleste tannleger, også i den offentlige tannhelsetjenesten har priser som er høyere enn offentlige takster. Mellomlegget mellom offentlige takster og våre priser dekkes av pasienten.

Tannlegen ved Dronningens Tenner har dirkekteoppgjør med HELFO. Det betyr at utgiftene som HELFO refunderer utbetales direkte til tannlegen.

Størrelsen på støtte til kjeveortopedisk behandling varierer fra 40 % til 100 % av offentlig takst, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De fire refusjonsgruppene er listet opp nedenfor. Dersom flere søsken har behov for tannregulering kan det gis det økt trygderefusjon fra og med barn nummer to.

GruppeRefusjonSøskenmoderasjon
A100%
B75%90% f.o.m. barn nummer to
C40%60% f.o.m. barn nummer to
DIngen refusjon

Aldersgrense 20 år

For å få trygdestøtte til tannregulering må behandlingen starte innen utløpet av det året pasienten fyller 20 år.

Voksenbehandling

Folketrygden kan for enkelte typer bittfeil også gi støtte til kjeveortopedisk behandling i voksen alder, etter fylte 20 år.