Pasienten vil ved konsultasjon motta informasjon om bittavvik, behandlingsforslag, behandlingskostnader og trygderefusjoner. Det legges også vekt på pasientens/foresattes eget syn på tannstilling og behandlingsbehov.

Det settes ikke på regulering ved første besøk.

For pasienter med behov for og ønske om kjeveortopedisk behandling blir det satt opp time for å samle mer informasjon i form av flere røntgenbilder, skanning av tannsettet, og foto av ansikt og tenner. Dette benyttes til utarbeidelse av behandlingsplan med kostnadsoverslag som sendes pasienten/foresatte før behandling kan starte.